Reitterapija

Reitterapija

Reitterapijas pakalpojuma cenas skatiet šeit

Reitterapija ir ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Tā ietver sevī problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Faktori, kas nodrošina reitterapijas labvēlīgo ietekmi ir zirga ritmiskās un trīsdimensiju kustības, zirga ķermeņa siltums, terapeita, palīgu un pacienta sadarbība, kā arī ārstniecībai neierastā terapijas norises vieta.

 

Kāda ir reitterapijas iedarbība?

Zirgs, kā ārstniecisks līdzeklis vienlaicīgi iedarbojas uz visām pacienta sensorām sistēmām un stimulē visu organisma sistēmu darbību. Ārstniecībā izmantojot zirgu, labvēlīgi ietekmē kā pacienta somatisko, tā arī psihisko stāvokli. Zirga soļiem ir četru taktu kustība. Kājas no zemes tiek atrautas šādā secībā: kreisā pakaļkāja, kreisā priekškāja, labā pakaļkāja, labā priekškāja. Zirga kustību radīšanā galvenokārt piedalās pakaļkājas, tādēļ jātnieku visvairāk ietekmē zirga gurnu kustības. Ir pierādīta zirga un cilvēka gaitas līdzība vidukļa un iegurņa rajonā. Tas izskaidro, kāpēc jājot pacientam rodas līdzīgas izjūtas kā cilvēkam ejot. Zirga ritmiskās kustības rada jātnieka muskulatūras trenēšanu,  samazinās muskuļu sasprindzinājums, tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, kā arī tiek veicināta slimnieka paškontrole un neatkarība.

Kas var apmeklēt reitterapijas nodarbības?

Reitterapiju var apmeklēt pacienti ar līdzsvara un koordināciju traucējumiem, pēc galvas smadzeņu traumām un operācijām (pēc 3-4 mēnešiem), pacienti ar neiropātijām, pacienti pēc mugurkaula lūzumiem, mugurkaula operācijām (pēc 7 mēnešiem). Reitterapija iesakāma pacientiem ar reimatoloģiskām saslimšanām, kā arī pacientiem pēc miokarda infarkta. Šī terapijas metode ārstē depresiju, novērš stresu, pārslodzi, lieliski tiek galā ar hronisku nogurumu un miega traucējumiem.

Kā notiek reitterapijas nodarbības?

Vide, kurā noris reitterapijas nodarbība, neatgādina ārstniecības iestādi. Nodarbībā piedalās zirgs, pacients, reitterapeits un, pēc vajadzības, arī 1 - 3 palīgi. Palīgu skaits mainās atkarībā no pacienta funkcionālā stāvokļa un pacienta jāšanas prasmes. Terapeiti nevalkā baltus virsvalkus, līdz ar to bērni reitterapiju uztver vairāk kā rotaļu, nevis ārstniecisku procedūru.  Reitterapija noris norobežotā vidē, tas ir manēžā vai aplokā, ja ir piemēroti laika apstākļi. Zirgam ir speciāli reitterapijai paredzēti segli, kuri ir nodrošināti ar rokturiem. Nodarbības vietā ir rampa, ar kuras palīdzību pacients var vieglāk uzkāpt zirgā. Nodarbības ilgums ir 10 – 20 minūtes. Nodarbības saturs ir atkarīgs no pacienta spējām un pielietotā reitterapijas veida.

Kas jāzina par reitterapiju?

Zirgi jūt gan to, kā cilvēks šodien jūtas, gan to, kā cilvēks viņam pieskaras. Zirgi apbrīnojami labi izprot savas terapeita funkcijas un izjūt katra cilvēka vajadzības

Kas nepieciešams uz procedūru?

Ērts apģērbs, atbilstošs laikapstākļiem.

Attēls
Reitterapija Jaunķemeros

Kas ir terapeitiskā jāšana?

Terapeitiskā jāšanas nodarbībā notiek jāšanas pamatiemaņu apgūšana, vingrojumi uz zirga, līdzsvara nostiprināšana, koordinācijas, lokanības un muskuļu spēka attīstīšana. Terapeitiskā jāšana ir piemērota plašākam cilvēku lokam, reizēm reitterpijas pacienti pēc ārstniecisko mērķu sasniegšanas sāk nodarboties ar terapeitisko jāšanu.

Kāda ir terapeitiskās jāšanas iedarbība? 

Zirgs, kā ārstniecisks līdzeklis vienlaicīgi iedarbojas uz visām pacienta sensorām sistēmām un stimulē visu organisma sistēmu darbību. Ārstniecībā izmantojot zirgu, labvēlīgi ietekmē kā pacienta somatisko, tā arī psihisko stāvokli. Zirga soļiem ir četru taktu kustība. Kājas no zemes tiek atrautas šādā secībā: kreisā pakaļkāja, kreisā priekškāja, labā pakaļkāja, labā priekškāja. Zirga kustību radīšanā galvenokārt piedalās pakaļkājas, tādēļ jātnieku visvairāk ietekmē zirga gurnu kustības. Ir pierādīta zirga un cilvēka gaitas līdzība vidukļa un iegurņa rajonā. Tas izskaidro, kāpēc jājot pacientam rodas līdzīgas izjūtas kā cilvēkam ejot. Zirga ritmiskās kustības rada jātnieka muskulatūras trenēšana,  samazinās muskuļu sasprindzinājums, tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, kā arī tiek veicināta slimnieka paškontrole un neatkarība.

Kas var apmeklēt terapeitiskās jāšanas nodarbības? 

Terapeitisko jāšanu var izbaudīt dažāda vecuma un dažādu spēju cilvēki. Šī terapijas metode mazina depresiju, novērš stresu, pārslodzi, lieliski tiek galā ar hronisku nogurumu un miega traucējumiem.

Kas jāzina par terapeitisko jāšanu?

Zirgi jūt gan to, kā cilvēks šodien jūtas, gan to, kā cilvēks viņam pieskaras. Zirgi apbrīnojami labi izprot savas terapeita funkcijas un izjūt katra cilvēka vajadzības.

Kas nepieciešams uz procedūru?

Ērts apģērbs, atbilstošs laikapstākļiem.

Attēls
Terapeitiskā jāšana Jaunķemeros