Ludmila Paņuta

Ergoterapeits/Ilgstošā prombūtnē
Latviski
Angliski

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte studiju programma Ergoterapija

Asociācijas

Latvijas Ergoterapeitu asociācija

Pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Pakalpojumi

  • Pacienta funkcionālā stāvokļa novērtēšana izmantojot standartizētus novērtēšanas instrumentus ( Funkcionālās neatkarības mērījums, Bartela indekss, dinamometrija muskuļu spēka mērīšanai, 9 spundīšu tests pirkstu veiklības mērīšanai u.c.), identificēti terapijas mērķi un plāns.

Atkarībā no pacienta veselības stāvokļa tiek pielietotas šādas metodes un tehnoloģijas:

  • ikdienas aktivitāšu iemaņu trenēšana (ēšana, ģērbšanās, higiēna, pārvietošanās u.c.) un to veikšanas atvieglojošu stratēģiju apmācība, sensorās integrācijas tehnikas, sīkās motorikas un objektu manipulēšanas plaukstā spēju trenēšana, spasticitātes mazināšana, locītavu kustību apjoma palielināšana, kontraktūru profilakse, tūskas mazināšana, pacienta apkārtējās vides novērtēšana un pielāgošana, tehnisko palīglīdzekļu pielāgošana, gulošu pacientu (piem.,pēc insulta) pareizā pozicionēšana.
  • tiek sniegtas konsultācijas par locītavu aizsardzības principiem, ergonomiku ikdienas aktivitāšu veikšanā un ikdienas uzdevumu sabalansētību.
  • terapija iekļauj arī robotizētās tehnoloģijas - RehaDigit, datorizēta programma “RehaCom” uztveres - izziņas spēju novērtēšanai un uzlabošanai, Funkcionāla elektriska stimulācija augšējām ekstremitātēm, “THERA - Trainer balo” posturālās kontroles trenēšanai, rehabilitācijas sistēma “Bimeo Pro” augšējo ekstremitāšu funkciju trenēšanai. 

Ergoterapija tiek sniegta pacientiem ar dažādām kustību, jušanas traucējumiem, hroniskām sāpēm mugurā, kognitīvo funkciju traucējumiem, kā dēļ tiek ierobežota ikdienas aktivitāšu veikšana, piemēram, pēc pārciesta insulta, lūzumiem, galvas traumām, politraumām, nervu bojājumiem, reimatoloģiskām saslimšanām, kustību un balsta aparāta saslimšanām, pēc onkoloģiskām operācijām.