Marina Meldere

Ergoterapeits
Latviski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita profesionālā kvalifikācija

Asociācijas

Latvijas Ergoterapijas Asociācija

Pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Rīgas Sociālais dienests 
SIA “Rīgas veselības centrs” filiāle “Ziepniekkalns”

Pakalpojumi

Novērtēšana, ārstēšana (terapija) un sadarbība ar pacientu, viņa ģimeni. 

Terapija tiek veikta izmantojot mērķtiecīgas nodarbes/aktivitātes izvirzītā terapijas mērķa sasniegšanai. 

Pielietotās metodes:

  • Rokas terapija
  • Ikdienas aktivitāšu trenēšana
  • Konsultācijas - locītavu aizsardzības principiem, ergonomikas pamatprincipiem, enerģijas taupīšanas tehnikām un tehniskiem palīglīdzekļiem
  • Sensorā stimulācija
  • Kognitīvo spēju trenēšana
  • Vides novērtēšana un pielāgošana.  

Strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem.

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.