Inga Marte Līce

Mūzikas terapeits
Latviski
Krieviski

Izglītība

 • Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, profesionālā maģistra grāds "Mākslas terapija" maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapijā (ar specializāciju mūzikas terapijā)
 • Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, profesionālā maģistra grāds pedagoģijā un supervizora profesionālā kvalifikācija
   

Asociācijas

 • Latvijas Mūzikas terapeitu asociācija
 • Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība
 • Latvijas Supervizoru Apvienība
   

Pieredze

 • Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
 • Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»
   

Pakalpojumi

Aktīvā un receptīvā mūzikas terapija pieaugušajiem un bērniem individuāli un grupā emocionālo, kognitīvo, fizisko traucējumu mazināšanai, starppersonu saskarsmes prasmju, kā arī radošuma vecināšanai