Anete Cibuļska

Fizioterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija

Asociācijas

Latvijas Fizioterapeitu Asociācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
NRC "Vaivari"

Pakalpojumi

  • Pacienta funkcionālā novērtēšana
  • Individuālās nodarbības
  • Ārstnieciskās vingrošanas programmu sastādīšana
  • Kinezioloģiskā teipošana
  • Zīdaiņu vingrošana/ Handlinga apmācība
  • Slinga teapija

Izmeklēšanas laikā tiek veikta: 
•    anamnēzes ievākšana;
•    stājas novērtēšana;
•    pozu maiņas novērtēšana;
•    gaitas stereotipa analīze;
•    pēdas velvju apskate;
•    līdzsvara novērtēšana;
•    koordinācijas novērtēšana;
•    elpošanas novērtēšana;
•    neiroloģiskā izmeklēšana;
•    specifisko testu izmeklēšana;
•    muskuļu garuma un spēka novērtēšana;
•    mērķu izvirzīšana;
•    terapijas plāna sastādīšana;
•    tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības izvērtēšana.

Nodarbību laikā tiek pielietotas:
•    aktīvi un pasīvi terapeitiskie vingrojumi;
•    aktīva un pasīva msukuļu stiepšana;
•    mīksto audu tehnikas;
•    locītavu stabilitāti uzlabojoši vingrojumi;
•    līdzsvara vingrojumi;
•    koordinācijas vingrojumi;
•    stājas korekcijas vingrojumi;
•    gaitas treniņš;
•    elpošanas vingrojumi, drenāžas tehnikas;
•    specifiskas fizioterapijas metodes (kinezioloģiskā teipošana, slinga terapija, proprioceptīvā neiromuskulārā facilitācija).