Vai rehabilitācijas centrā uzņem pacientus pēc insulta?

Mums ir izstrādāta neirorehabilitācijas programma, kas paredz arī pacientu uzņemšanu pēc išēmiskiem un hemorāģiskiem insultiem. Jāatzīmē, ka visbiežāk šos pacientus rehabilitācijai piesaka slimnīcas ārstējošais ārsts, komunicējot ar rehabilitācijas centra medicīnas konsultantu. Galvenais priekšnosacījums pacienta uzņemšanai rehabilitācijai ir rehabilitācijas potenciāla esamība.