Ilona Zaremba

Fizioterapeits
Latviski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija.

Asociācijas

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Pakalpojumi

Pacienta funkcionālā novērtēšana
Individuālās nodarbības
Grupu nodarbības
Slinga terapija
Kinezioloģiskā teipošana

Pielietotās fizioterapijas izmeklēšanas metodes:

 • Anamnēzes ievākšana
 • Elpošanas un sirds – asinsvadu sistēmas novērtēšana
 • Statiskās pozas funkcionālo aktivitāšu novērtēšana 
 • Locītavu osteokinemātisko un artrokinemātisko kustību novērtēšana
 • Muskuļu funkciju un līdzsvara novērtēšana
 •  Pacienta neiroloģiskā izmeklēšana
 • Kustību balsta sistēmas palpatora izmeklēšana
 • Pacienta izmeklēšanai nepieciešamo speciālo testu veikšana (piem., locītavu pasīvas  un aktīvās stabilitātes testi)
 • Stājas un gaitas analīze
 • Nervu sistēmas funkcionāla stāvokļa izvērtējuma testi (augšējais, apakšējais Barē mēģinājums, pirksta – degungala mēģinājums, papēža – ceļgala mēģinājums, Romberga prove, nervu saknīšu iestiepuma testi)
 • Fizioterapijas mērķu formulēšana un fizioterapijas mērķu integrācija kopējā pacienta ārstēšanas un rehabilitācijas plānā

Pielietotās fizioterapeita ārstēšanas tehnoloģijas:

 • Pacienta pozicionēšana, pozīciju maiņu
 • Individualizēti terapeitiskie vingrojumi (pasīvi terapeitiskie vingrojumi (pasīvas kustības, pasīvi stiepšanas vingrojumi), aktīvi asistējoši vingrojumi, aktīvi vingrojumi, terapeitiskie vingrojumi ūdenī)
 •  Terapeitiskie aktīvi vingrojumi grupās (aktīvi, aktīvi ar rīkiem un bez, vingrojumi izmantojot dažādas pozīcijas un atbalsta virsmas)
 • Vertikalizācija ar ortostatisko reakciju objektīvo un subjektīvo rādītāju kontroli
 • Posturālās drenāžas ar specifiskiem elpošanas vingrojumiem (posturālā drenāža, specifisiki elpošanas vingrojumi)
 • Specifiskas fizioterapijas metodes vai to elementi (kinezioloģiskā teipošana, proprioreceptīvā neiromuskulārā fascilitācija, specifiskas relaksācijas tehnikas, piemēram, diefragmāla elpošana)
 • Palīglīdzekļu izvēle un to lietošanas apmācība
 • Dažāda veida fiziskās slodzes individuāla dozēšana
 • Gaitas treniņš
 • Līdzsvara treniņš
 • Koordinācijas treniņš
 • Mīksto audu tehnikas