Svarīga informācija!

Rehabilitācijas centra apmeklētājiem un pacientiem
Svarīga informācija!

Cienījamie Pacienti un apmeklētāji!

Lūdzam iepazīties ar aktuālāko informāciju rehabilitācijas centra Jaunķemeri apmeklēšanai!

Atrodoties rehabilitācijas centra Jaunķemeri telpās, ir jālieto sejas maskas (respirators vai medicīniskā sejas maska). Rehabilitācijas centrs patur tiesības neielaist telpās personas, kas nelieto sejas masku.

Stacionārās rehabilitācijas un veselības veicināšanas programmu pacientiem

Personām, kas ierodas saņemt stacionārās rehabilitācijas pakalpojumus (ar nakšņošanu centrā), nosacījumi paliek nemainīgi.

Iestājoties ir jāuzrāda izdrukāts vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai negatīvs Covid-19 tests, kas veikts pēdējo 48 stundu laikā un personu apliecinošs dokuments, un ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījums. 

Valsts apmaksāta rehabilitācija

Personām, kas ierodas saņemt valsts apmaksātu stacionāro rehabilitāciju pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas; valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā vai valsts apmaksātu ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju, ieeja tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. 

Ambulatorās klīnikas apmeklētājiem (ārstu konsultācijas un izmeklējumi)

Nodrošināta pakalpojuma pieejamība visām pacientu grupām. Lūdzam ierasties 10-15 minūtes ātrāk. Ikvienam pacientam, kas ierodas saņemt Ambulatorās klīnikas pakalpojumus, ir jāaizpilda apliecinājums par to, ka pacientam nav Covid-19 simptomu, kā arī nav noteikta karantīna u.c.

Personām, kas ieceļojušas no ārzemēm

Personas, kas ieradušās Latvijā no ārzemēm, pakalpojumus var saņemt tikai uzrādot izdrukātu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Fitnesa centra apmeklētājiem

Nodrošināta pakalpojuma pieejamība visām apmeklētāju grupām, izņemot bērnus līdz 12 gadiem. Ņemot vērā faktu, ka rehabilitācijas centrs Jaunķemeri ir medicīnas iestāde, ikvienam Fitnesa centra apmeklētājam ir jālieto sejas maska. Sejas masku drīkst nelietot treniņa laikā.

Lūdzam būt saprotošiem!