Izmaiņas!

Vēršam Jūsu uzmanību izmaiņām, kas saistītas ar COVID-19 testa nepieciešamību!
COvid-19 tests Jaunķemeri

Cienījamie pacienti!

Vēršam Jūsu uzmanību izmaiņām, kas saistītas ar COVID-19 testa nepieciešamību! 

Personām, kas nav parslimojušas COVID-19 vai nav saņēmušas COVID-19 vakcīnu, iestājoties ir obligāts izdrukāta negatīva COVID – 19 testa atbilde (veikts pēdējo 48 stundu laikā pirms iestāšanās mūsu centrā), kā arī ārsta nosūtījums medicīniskajai rehabilitācijai (derīgs 10 dienas). 

Tests NAV nepieciešams sekojošos gadījumos:

  • 6 mēnešus (180 dienas) pēc pārslimotas COVID-19 infekcijas (6 mēnešus no saslimšanas datuma vai apstiprinoša parauga noņemšanas datuma asimptomātiskas gaitas gadījumā). Iestājoties nepieciešama ģimenes ārsta izziņa par pārslimošanas faktu un/vai izolācijas režīma atcelšanu (ja slimība konstatēta mazāk nekā 14 dienas pirms iestāšanās).

 

  • 2 nedēļas pēc “Comirnaty” (ražotājs BioNTech Manufacturing GmbH un Pfizer Manufacturing Belgium NV) vai “COVID-19 Vaccine Moderna” (ražotājs Rovi Pharma Industrial Services, S.A.) vakcīnas pēdējās vakcīnas devas saņemšanas. Iestājoties nepieciešams uzrādīt vakcinācijas karti vai Potēšanas pasi, kurā ir reģistrēta konkrētā vakcīna, kā arī ārsta nosūtījumu medicīniskajai rehabilitācijai (derīgs 10 dienas).

 

  • uzreiz pēc “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” (ražotājs MedImmune Pharma B.V) otrās devas saņemšanas. Iestājoties nepieciešams uzrādīt vakcinācijas karti vai Potēšanas pasi, kurā ir reģistrēta konkrētā vakcīna, kā arī ārsta nosūtījumu medicīniskajai rehabilitācijai (derīgs 10 dienas). 

 

  • bērniem līdz 7 gadu vecumam.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rezervācijas nodaļu - tālrunis: +371 26386222, 67733522, e-pasts: rezervacija@jaunkemeri.lv