Elza Sebre
Ergoterapeite, sertificēta sporta speciāliste, pielāgoto fizisko aktivitāšu speciāliste
Latviski
Angliski
Krieviski