Olga Naumova

Ergoterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma “Ergoterapija”

Pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
 

Pakalpojumi

  • Ergoterapijas konsultācijas
  • Grupu un individuālās nodarbības
  • Darbs ar pacientiem ar neiroloģiskām saslimšanām, pacientiem pēc locītavu endoprotezēšanas, reimatoloģiskiem pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem, pacientiem ar Parkinsona slimību u.c.

Pielietotās metodes:

  • Rokas terapija
  • Ikdienas aktivitāšu trenēšana
  • Konsultācijas - locītavu aizsardzības principiem, ergonomikas pamatprincipiem, enerģijas taupīšanas tehnikām un tehniskiem palīglīdzekļiem
  • Sensorā stimulācija
  • Kognitīvo spēju trenēšana
  • Vides novērtēšana un pielāgošana.  

Strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – zīdaiņiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem.

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.