Ar ko atšķiras individuālā medicīniskā rehabilitācija no veselības veicināšanas programmām?

Individuālo medicīnisko rehabilitāciju iesakām pacientiem ar nopietnām vai hroniskām veselības problēmā, kuras prasa individuālu pieeju un specializētu, tieši konkrētajai saslimšanai jeb funkcionēšanas traucējumiem piemērotu, individuālu rehabilitācijas plānu. Izvēloties medicīnisko rehabilitāciju, ārsts, veiks pacienta izmeklēšanu, izveidos individuālu plānu vadoties pēc pacienta anamnēzes datiem, izmeklējumu rezultātiem, objektīvās apskates, kontrindikācijām. Individuālās medicīniskās rehabilitācijas ilgums ir sākot no 7 dienām. Savukārt veselības veicināšanas programmas ir jau gatavi piedāvājumi ar nokomplektētiem procedūru kopumiem uz konkrētu dienu skaitu, piemēram, "Eskpress kūre" divām dienām, "Restartē veselību" piecām dienām u.t.t. Šajās programmās piedāvātās procedūras netiks aizvietotas vai individuāli izvēlētas. Gadījumā, ja veselības vai kādu citu iemeslu dēļ nevarēsiet apmeklēt konkrēto procedūru, tā tiks zaudēta. 

Senioriem, kā arī pacientiem pēc hronisko saslimšanu paasinājuma, akūtas saslimšanas labāk piemērota būs individuālā medicīniskā rehabilitācija, nevis veselības veicināšanas programmas.