Vai rehabilitācijas centrā uzņem gulošus pacientus?

Rehabilitācijas centrā ir nodrošināta vides pieejamība un ierīkotas palātas ar funkcionālām gultām, kas ļauj uzņemt arī gulošos pacientus. Tāpat tiek nodrošināts medicīniskā personāla un aprūpētāju darbs diennakts garumā, lai nodrošinātu pacientu aprūpi palātās.