Kādos gadījumos pacientu neuzņem rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai?

Rehabilitācijas pakalpojumus nesniedz pacientiem ar zemu rehabilitācijas potenciālu. Tie ir pacienti, kas, piemēram, neiesaistās rehabilitācijas procesā.

Centrs ir tiesīgs atteikt rehabilitācijas pakalpojumus arī centrā esošiem pacientiem gadījumos, kad tiek pārkāpti iekšējās kārtības noteikumi. Tāpat rehabilitācijas pakalpojumu centrs var nesniegt, ja iestāšanās dienā ārsts konstatē, ka pacients ir lietojis alkoholiskos dzērienus vai citas aizliegtās vielas.