Marija Vozņarska

Fizioterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija.

Asociācijas

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Pakalpojumi

 • Pacienta funkcionāla stāvokļa novērtēšana;
 • Individuālas nodarbības,
 • ārstnieciskas vingrošanas grupu nodarbības,
 • kinezioloģiskā teipošana;
   

Pielietotās fizioterapijas izmeklēšanas metodes

 • Pacienta anamnēzes ievākšana un slimības vēstures analīze
 • Stājas, gaitas un pozu maiņas analīze
 • Muskuļu garuma un spēka testēšana 
 • Palpācija
 • Kardiovaskulārās un respiratorās sistēmas funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 •  Fizioterapijas mērķu izvirzīšana un atkārtota pacienta izvērtēšana rehabilitācijas kursa beigās
   

Pielietotās fizioterapeita ārstēšanas tehnoloģijas

 • Pacienta pozicionēšana, pozīciju maiņa,
 • Locītavu mobilitātes un stabilitātes uzlabošana un uzturēšana
 • Muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošana un  uzturēšana
 • Stājas un gaitas korekcija un uzturēšana, ikdienas aktivitāšu treniņš
 • Elpošanas funkcijas, sirds-asinsvadu sistēmas trenēšana
 • Nepieciešamo palīglīdzekļu izvēle un to pareizas lietošanas apmācība
 • Mīksto audu tehnikas
 • Speciālās fizioterapijas metodes tādas kā PNF, PIR
 • Konsultācijas par veselīga dzīves veida ievērošanu, fiziskiem vingrinājumiem
 • Skaidrojoša darbs par veselību iespaidojošajiem negatīvajiem faktoriem, ikdienas aktivitāšu pareizas veikšanas apmācība
 • Pacienta un pacienta radinieku izglītošana
 • Pasīvās, aktīvās un aktīvi asistējošās kustības