Laine Ivanāne

Fizioterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski
Vāciski

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija.

Asociācijas

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Pakalpojumi

Pielietotās fizioterapijas izmeklēšanas metodes:

 • Fizioterapeita konsultācijas
 • Individuālās fizioterapeita nodarbība
 • Pacienta slimības vēstures analīze
 • Stājas, gaitas, pozas novērtēšana un analīze.
 • Kardiovaskulārās sistēmas funkcionālā stāvokļa izvērtēšana 
 • Elpošanas sistēmas novērtēšana
 • Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa izvērtēšana 
 • Fizioterapeita slēdziena izvirzīšana un noformulēšana
 • Terapijas plānas sastādīšana
 • Fizioterapijas mērķu formulēšana, terapijas rezultātu izvērtēšana un tālākās terapijas plānošana. 
 • Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības zālē, baseinā, ārā

Pielietotās fizioterapeita ārstēšanas tehnoloģijas:

 • Pasīvās, aktīvās un aktīvi asistējošās kustības
 • Mīksto audu tehnikas
 • PNF diagonāles
 • PIR
 • Dinamiskie un izometriskie vingrojumi 
 • Locītavu funkcionālie testi (kustību apjoms, mobilitātes un  stabilitātes testi, locītavu spēle, u.c.).
 • Muskuļu garuma un spēka testi.