Luīze Veispale

Fizioterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija.

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Pakalpojumi

Pacienta funkcionālā novērtēšana
Individuālās nodarbības
Grupu nodarbības
Nūjošanas apmācība
Kinezioloģiskā teipošana

Pielietotās fizioterapijas izmeklēšanas metodes

 • Anamnēzes ievākšana
 • Elpošanas un sirds – asinsvadu sistēmas novērtēšana
 • Neiroloģiskā izmeklēšana
 • Stājas novērtēšana, posturālās kontroles novērtēšana
 • Funkcionālo aktivitāšu novērtēšana
 • Locītavu osteokinemātisko un artrokinemātisko kustību novērtēšana
 • Muskuļu un citu mīksto audu funkciju novērtēšana
 • Līdzsvara novērtēšana
 • Gaitas analīze
 • Pacienta problēmas un fizioterapijas mērķu formulēšana un to integrācija kopējā pacienta ārstēšanas un rehabilitācijas plānā

Pielietotās fizioterapeita ārstēšanas tehnoloģijas:

 • Komplikāciju profilakse un izglītošana
 • Vingrinājumi, kas vērsti uz elpošanas un sirds – asinsvadu sistēmas uzlabošanu 
 • Mīksto audu tehnikas
 • Pasīva un aktīva muskuļu stiepšana
 • Pasīvas un aktīvas kustības 
 • Stabilitātes uzlabojoši vingrinājumi
 • Līdzsvara vingrinājumi
 • Koordinācijas vingrinājumi
 • Gaitas stereotipa korekcija
 • Palīglīdzekļu izvēle un to lietošanas apmācība
 • Specifiskas fizioterapijas metodes, vai to elementi (PIR, PNF, manuālā terapijas tehnikas)