Ludmila Grigorjeva

Audiologopēds
Latviski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma “Audiologopēdija”

Rīgas Stradiņa universitāte, studiju programma "Rehabilitācija" akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Asociācijas

Latvijas Audiologopēdu asociācija

Pieredze

Logopēde bērnudārzā "Bona Favola"
Rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri"

Pakalpojumi

Audiologopēdijas pakalpojumi pieaugušajiem:

 • Runas un valodas diagnostika un korekcija
 • Ekspresīvās runas iemaņu veidošana
 • Komunikatīvās funkcijas veidošana un uzlabošana
 • Lasīšanas, rakstīšanas un aritmētisko iemaņu veidošana, koriģēšana
 • Rīšanas traucējumu diagnostika, novēršana
 •  Piederīgo izglītošana

Audiologopēdijas pakalpojumi bērniem:

 • Runas un valodas diagnostika un korekcija
 • Skaņu izrunas diagnostika un korekcija
 • Vārdu krājuma izvērtēšana
 • Lasītprasmes un rakstītprasmes diagnostika un korekcija
 • Fonemātisko procesu izvērtēšana un korekcija
 • Mīmikas un artikulācijā iesaistīto struktūru muskuļu darbības izvērtēšana un attīstīšana
 • Konsultācijas un nodarbības bērniem ar dažādām valodas attīstības problēmām