Viktorija Latarceva

Fizioterapeits
Latviski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, specialitāte Fizioterapeits

Asociācijas

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Pakalpojumi

 • Pacienta funkcionāla novērtēšana
 • Individuālas nodarbības
 • Grupu nodarbības 
 • Nūjošanas apmācība
 • Kinezioloģiska teipošana
 • Slinga terapija

Pielietotās fizioterapijas izmeklēšanas metodes

 • Anamnēzes ievākšana
 • Elpošanas un sirds-asinsvadu sistēmas novērtēšana
 • Statiskās pozas un funkcionālo aktivitāšu novērtēšana(spēja veikt pozu maiņu un ikdienas aktivitātes)
 • Locītavu osteokinemātisko un artrokinemātisko kustību novērtēšana
 • Muskuļu funkciju un līdzsvara novērtēšanu
 • Pacienta neiroloģiskā izmeklēšana
 • Kustību balsta sistēmas palpatora izmeklēšana
 • Pacienta izmeklēšanai nepieciešamo speciālo testu veikšana (piem., locītavas aktīvās un pasīvās stabilitātes testi)
 • Stājas, gaitas analīze
 • Muskuļu garuma, spēka testi
 • Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa izvērtējuma testi (augšējais, apakšējais Barē mēģinājums; pirksta-degungala mēģinājums, papēža-ceļgala mēģinājums, Romberga prove, nervu saknīšu iestiepuma testi)
 • Fizioterapijas mērķu formulēšana un fizioterapijas mērķu integrācija kopējā pacienta ārstēšanas un rehabilitācijas plānā

Pielietotās fizioterapeita ārstēšanas tehnoloģijas:

 • Pacienta pozicionēšana, pozīciju maiņu
 • Individualizēti terapeitiskie vingrojumi (pasīvi terapeitiskie vingrojumi (pasīvas kustības, pasīvi stiepšanas vingrojumi), aktīvi asistējoši vingrojumi, aktīvi vingrojumi, terapeitiskie vingrojumi ūdenī)
 • Terapeitiskie aktīvi vingrojumi grupās (aktīvi, aktīvi ar rīkiem un bez, vingrojumi izmantojot dažādas pozīcijas un atbalsta virsmas)
 • Vertikalizācija ar ortostatisko reakciju objektīvo un subjektīvo rādītāju kontroli
 • Posturālās drenāžas ar specifiskiem elpošanas vingrojumiem (posturālā drenāža, specifiski elpošanas vingrojumi)
 • Specifiskas fizioterapijas metodes vai to elementi (kinezioloģiskā teipošana, proprioreceptīvā neiromuskulārā fascilitācija, specifiskas relaksācijas tehnikas, piemēram diafragmāla elpošana)
 • Palīglīdzekļu izvēle un to lietošanas apmācība
 • Dažāda veida fiziskās slodzes individuāla dozēšana
 • Gaitas treniņš
 • Koordinācijas treniņš
 • Mīksto audu tehnikas
 • Līdzsvara treniņš