Ruta Krista Avota

Ergoterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Rīga Stradiņa universitāte, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija
Intensīvās apmācības kurss ergoterapijā Islandē "Occupation-based perspective on social inclusion"
Austrālijas Institute of Driver Health apmācību kurss “Driver Screening for all Occupational Therapists"
 

Asociācijas

Latvijas Ergoterapeitu asociācija

Pieredze

Rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri"

Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"

Pakalpojumi

•    Ergoterapijas konsultācijas
•    Grupu un individuālās nodarbības
•    Mājas vizītes 
•    Darbs ar pacientiem pēc neiroloģiskām saslimšanām, pēc locītavu endoprotezēšanas, reimatoloģiskiem pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem, pacientiem ar neirodeģeneratīvām saslimšanām u.c.


Pielietotās metodes:
•    Rokas terapija;
•    Ikdienas aktivitāšu veikšanas uzlabošana;
•    Konsultācijas - locītavu aizsardzības principiem, ergonomikas pamatprincipiem, enerģijas taupīšanas tehnikām un tehniskiem palīglīdzekļiem;
•    Sensorā stimulācija;
•    Kognitīvo spēju trenēšana;
•    Konsultācija par tehhnisko palīglīdzekļu nepieciešamību, lietošanu un saņemšanas kārtību/iespējām;
•    Vides novērtēšana un pielāgošana.  

Pacientu grupas, ar kurām strādā:

  • Pirmsskolas un skolas vecuma bērni, pusaudži, jaunieši;
  • Pieaugušie un seniori.