Valentīns Borisovs

Fizioterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Pakalpojumi

 • Pacienta funkcionāla novērtēšana, konsultācijas
 • Terapijas plāna sastādīšana
 • Individuālas nodarbības
 • Mājas vingrojumu kompleksa izveidošana
 • Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības grupā

Izmeklēšanas metodes

 • Stājas un gaitas novērtēšana
 • Motorās kontroles līmeņa un kvalitātes novērtējums (piem., mobilitātes, stabilitātes, statiski dinamiskā līdzsvara, prasmju novērtēšana)
 • Funkcionālo aktivitāšu novērtēšana (spēja veikt ikdienas un pašaprūpes aktivitātes)
 • Locītavu funkcionālie testi 
 • Muskuļu funkcionālie testi (muskuļu garuma un spēka testi)
 • Palpācijas testi 
 • Kardiovaskulārās un respiratorās sistēmas funkcionālā stāvokļa izvērtējuma testi
 • Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa izvērtējuma testi (Augšējais Barē mēģinājums, apakšējais Barē mēģinājums; pirksta-degungala mēģinājums, papēža-ceļgala mēģinājums, Romberga prove, nervu saknīšu iestiepuma testi, u.c.)
 • Fizioterapijas slēdziena, terapijas mērķu formulēšana un terapijas plāna veidošana

Pielietotās tehnoloģijas

 • Pacientu/pacientu aprūpes procesā iesaistīto personu izglītošana
 • Individualizēti terapeitiskie vingrojumi (pasīvas kustības, aktīvi asistējoši vingrojumi, aktīvi vingrojumi, terapeitiskie vingrojumi ūdenī)
 • Terapeitiskie vingrojumi grupās 
 • Pacienta pozicionēšana, pozīciju maiņu
 • Vertikalizācija ar ortostatisko reakciju objektīvo un subjektīvo rādītāju kontroli
 • Posturālās drenāžas ar specifiskiem elpošanas vingrojumiem (posturālā drenāža, specifiski elpošanas vingrojumi)
 • Specifiskas fizioterapijas metodes vai to elementi  (proprioreceptīvā neiromuskulārā fascilitācija, specifiskas relaksācijas tehnikas, piemēram diafragmālā, dziļā elpošana)
 • Gaitas treniņš
 • Koordinācijas un līdzsvara treniņš
 • Palīglīdzekļu izvēle un to lietošanas apmācība
 • Dažāda veida fiziskās slodzes individuāla dozēšana
 • Mīksto audu tehnikas (piemēram, miofasciālo trigger punktu atbrīvošana, dziļās mīksto audu tehnikas)