Lauma Tumašova

Audiologopēds
Latviski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitāte Rehabilitācijas fakultāte, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda profesionālā kvalifikācija

Asociācijas

Latvijas Audiologopēdu asociācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri"

Pakalpojumi

Konsultācijas un nodarbības pieaugušajiem:

 • Runas un valodas traucējumu diagnostika, to korekcija;
 • Komunikatīvās funkcijas novērtēšana un uzlabošana;
 • Rīšanas traucējumu diagnostika un to novērtēšana;
 • Balss traucējumu novērtēšana un balss kvalitātes uzlabošana;
 • Lee Silverman Voice Treatment (LSVT® LOUD) ārstēšanas programma balss stipruma uzlabošanai;
 • Piederīgo izglītošana.

Konsultācijas un nodarbības bērniem:

 • Runas un valodas attīstības diagnostika, korekcija;
 • Skaņu izrunas diagnostika un korekcija;
 • Komunikatīvās funkcijas novērtēšana un uzlabošana;
 • Fonoloģisko procesu izvērtēšana un attīstīšana;
 • Lasītprasmes un rakstītprasmes novērtēšana un korekcija.