Alīna Zvidriņa

medicīnas asistents ergoterapijā
Latviski
Krieviski

Izglītība

 • Rīgas Stradiņa universitātes 4.studiju gada studente programmā "Ergoterapija"
 • NordPlus intensīvās apmācības programma Kauņā, Lietuvā "Innovative Multidisciplinary Approach in Eldery Care"
 • Erasmus intensīvā apmācības programma Gentē, Beļģijā "Interdisciplinary Programme on Palliative and End-of life care"

Pieredze

KRC "Jaunķemeri"

Pakalpojumi

 • Ergoterapeita konsultācijas;
 • Grupu un individuālās nodarbības;
 • Darbs ar pacientiem ar neiroloģiskām saslimšanām, pacientiem pēc locītavu endoprotezēšanas, reimatoloģiskiem pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem, pacientiem ar neirodeģeneratīvām saslimšanām u.c.

METODES:

 • Rokas terapija;
 • Ikdienas aktivitāšu veikšanas uzlabošana;
 • Konsultācijas par locītavu aizsardzības principiem, ergonomikas pamatprincipiem, enerģijas taupīšanas tehnikām;
 • Sensorā stimulācija;
 • Kognitīvo spēju trenēšana;
 • Konsultācija par tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību, lietošanu un saņemšanas kārtību/iespējām;
 • Vides novērtēšana un pielāgošana.