Iveta Pletčere- Muižniece

Veselības psihologs
Latviski
Krieviski
Vāciski

Skatīt pieņemšanas laikus

Izglītība

Profesionālā Maģistra grāds konsultatīvajā psiholoģijā. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola. 
Profesionālā Bakalaura grāds psiholoģijā. Praktiskās Psiholoģijas Augstskola. Ķermeniski-orientēts terapeits. International Academy of Humanitarian Technologies. 
Pasaku terapeits. Sanktpēterburga. Pasaku Terapijas Institūts. 
Psychological Trauma Therapy with EMDR. Institute for Trauma Therapy, Berlin. Traumu terapijas metode the ITR method (Instinktīvas reakcijas uz traumu metode). The ITR Training Institute-ITR Europe. 
Apzinātības prakse. Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Miervidi”. Mākslas terapija. Starptautiskais Profesionālās Meistarības centrs “Vaiņode”. 

Asociācijas

Latvijas Psihologu Asociāciju Federācija
Latvijas Psihologu apvienība
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija
Krīzes un traumu psiholoģijas Biedrības priekšsēdētāja

Pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
Privātprakse
Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs

Pakalpojumi

  • Psiholoģiska palīdzība un atbalsts, veicinot personības emocionālo stabilitāti, mazinot disfunkcionalitāti un uzlabojot pacienta adaptācijas spējas
  • Konsultācijas personām ar psiholoģiskā rakstura grūtībām somatisku saslimšanu gadījumos, kā arī ar dažādām garīgās un fiziskās veselības problēmām
  • Palīdzība savstarpējo attiecību problēmu gadījumos
  • Dažādu traumu un krīzes psiholoģiskās sekās

Konsultāciju/sesiju laikā tiek pielietotas sekojošas konsultēšanas metodes: ķermeniski-orientētas terapijas metodes; mākslas terapijas metodes; pasaku terapijas metodes; stresa mazināšanas metodes; EMDR metodi psiholoģiskās traumas pārstrādei (jutīguma mazināšana un atkārtota psihiskā pārstrāde, veicot acu ābolu kustību stimulāciju); ITR instinktīvas reakcijas uz traumu metodi un citas. 

Tiek veikts psihoizglītojošs darbs – veselīga dzīvesveida grupas nodarbības un lekcijas.