Brigita Āboliņa

Fizioterapeits
Latviski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija
Lietišķās kinezioloģijas skola – izglītības programma “Lietišķā kinezioloģija”

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Pakalpojumi

  • Pacienta funkcionālā novērtēšana, individuālā fizioterapijas plāna sastādīšana
  • Individuālās nodarbības
  • Kinezioloģiskā teipošana
  • Slinga terapija
  • K. Šrotas trīsdimensionālā skoliožu terapija
  • Pacienta sagatavošana plānotām ortopēdiskām operācijām (gūžas un ceļa endoprotezēšanas operācijas)

Izmeklēšanas metodes
1.    Anamnēzes ievākšana
2.    Elpošanas un sirds-asinsvadu sistēmas novērtēšana
3.    Locītavu osteokinemātisko un artrokinemātisko kustību novērtēšana
4.    Muskuļu funkcionālā stāvokļa novērtēšana: muskuļu tonuss, spēks, garums, muskuļu secīga iesaistīšanās kustībā un simetriskums
5.    Stājas un gaitas novērtēšana un analīze
6.    Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
Pielietotās tehnoloģijas
1.    Specifiski individuāli terapeitiski vingrojumi
2.    Vingrojumi dziļās stabilizējošās sistēmas stiprināšanai
3.    Elpošanas efektivitātes paaugstināšanas kompleksa terapija un vingrinājumi
4.    Sensomotorā stimulācija
5.    Specifiskas fizioterapijas metodes, kā kinezioloģiskā teipošana, proprioreceptīvā neiromuskulārā facilitācija, relaksācijas tehnikas
6.    Mīksto audu tehnikas un ligamentozo atbilstību tehnikas