Valsts finansētie pakalpojumi

Valsts līdzfinansēti pakalpojumi

 

KRC „Jaunķemeri” piedāvā šādus valsts līdzfinansētus pakalpojumus:

Medicīniskā rehabilitācija personām ar pārslimotu laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju

(SSK-10 diagnozes kods U09)

2024. gadā valsts apmaksātā rehabilitācija pēc pārslimotas COVID-19 infekcijas vairs netiek nodrošināta.

Pacientiem, kuriem jau ir izsniegti fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumi valsts apmaksātā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un kuri tika uzņemti SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri” rindā pakalpojuma saņemšanai, tiek informēti par sekojošo:

 •    Pacienti, kuri tika uzņemti pēcCOVIDa rehabilitācijas dienas stacionāra rindā, tiks pārvirzīti  uz SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri” kopējo dienas stacionāra rindu un informēti par jauno kārtas numuru un aptuveno pakalpojuma saņemšanas laiku.
 •    Pacienti, kuri tika uzņemti pēcCOVIDa ambulatorās rehabilitācijas rindā, tiks pārvirzīti uz SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri” kopējo ambulatorās rehabilitācijas rindu un informēti par jauno kārtas numuru un aptuveno pakalpojuma saņemšanas laiku.
 •    Pacienti, kuri tika uzņemti stacionārās pēcCOVIDa rehabilitācijas rindā tiek aicināti vērsties pie tuvākā stacionārās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja (piem., NRC Vaivari vai slimnīcās, kuras sniedz stacionāro rehabilitāciju), lai saņemtu pakalpojumu stacionārās rehabilitācijas ietvaros.
 • Jauni pacienti pēcCOVIDa ambulatorās un dienas stacionāra rehabilitācijas programmās uzreiz tiks uzņemti kopējās pakalpojuma rindās. Pacienta uzņemšanai rindā nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums.

Aicinām izmantot iespēju saņemt stacionāro rehabilitācijas programmu pēc pārslimota COVID-19 kā maksas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu, negaidot rindā. Pakalpojuma saņemšanai būs nepieciešams ģimenes ārsta vai citas specialitātes ārsta nosūtījums.

 

1) Pa tālruni +371 67733522; +371 28369340;
3) Piesakoties klātienē rehabilitācijas centrā Jaunķemeri, Kolkas ielā 20, Jūrmalā
Ar kārtību, kādā tiek veidots un administrēts valsts finansēto pakalpojumu reģistrs SIA "SANARE-JAUNĶEMERI", var iepazīties šeit.  

 

 

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi

Ar ģimenes ārsta nosūtījumu:

 • Kardiologa konsultācija
 • Endokrinologa konsultācija
 • Neirologa konsultācijas
 • Internista konsultācija
 • Dermatovenerologa konsultācija
 • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
 • Sirds - asinsrites funkcionālie izmeklējumi:
  • Elektrokardiogramma (EKG);
  • Velorgometrija;
  • Ehokardiogrāfija (EHO).
 • Laboratoriskie klīniskie un bioķīmiskie izmeklējumi

Bez ģimenes ārsta nosūtījuma tiešās pieejamības ārstu konsultācijas:

 • Endokrinologa konsultācija (cukura diabēta pacientiem)
 • Ginekologa/ dzemdību speciālista konsultācija 
 • Acu ārsta konsultācijas
Ārstu speciālistu pakalpojums Pacienta iemaksa 
EUR
Kardiologa konsultācija 4,00
Neirologa konsultācija 4,00
Endokrinologa konsultācija 4,00
Ginekologa/dzemdību speciālista konsultācija 4,00
Okulista konsultācija 4,00
Internista konsultācija 4,00
Dermatovenerologa konsultācija 4,00
Sirds-asinsrites funkcionālie izmeklējumi
EKG 2,00
Veloergometrija 4,00
Ehokardiogrāfija 4,00
Laboratoriskie izmeklējumi - bezmaksas  (Sadarbība ar NMS laboratoriju)

 

Valsts apmaksāto pakalpojumu ietvaros pacientam jāmaksā valsts noteiktā pacientu iemaksa, izņemot likumā noteiktās pacientu kategorijas.

No pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

Speciālistu pieņemšanas laiki

Reģistrācija un pieteikšanās:

 • Pakalpojumi KRC „Jaunķemeri” tiek sniegti rindas kārtībā un atbilstoši piešķirto kvotu apmēram.
 • Informācija KRC „Jaunķemeri” ambulatorajā klīnikā (tālr. 67733548, 26631659), www.jaunkemeri.lv
 • E-pasts: [email protected]

Rehabilitācijas dienas stacionārs pieaugušajiem

Dienas stacionārs nodrošina:

 • Atpūtas telpa
 • Ārsta konsultācija un uzraudzība
 • Fizioterapijas tehnoloģijas
 • Ergoterapijas tehnoloģijas
 • Uztura speciālista konsultācijas
 • Audiologopēda konsultācija un nodarbības

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums!

Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirto kvotu apjomam!

Ar kārtību, kādā tiek veidots un administrēts valsts finansēto pakalpojumu reģistrs SIA "SANARE-JAUNĶEMERI", var iepazīties šeit.  

 

Rehabilitācijas dienas stacionārs bērniem

 • Atpūtas telpa
 • Ārsta konsultācija un uzraudzība
 • Fizioterapijas tehnoloģijas
 • Ergoterapijas tehnoloģijas
 • Uztura speciālista konsultācijas
 • Audiologopēda konsultācija un nodarbības
 • Masāžas
 • Fizikālās medicīnas tehnoloģijas

Nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums!

Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirto kvotu apjomam!

Pacienta nodeva:

7.00 EUR dienā (no pacientu nodevas atbrīvotas trūcīgās personas, 1.grupas invalīdi, 2.grupas invalīdi (no 01.01.22.), ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, politiski represētas personas un bērni līdz 18 gadiem)

No pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

Reģistrācija un pieteikšanās:

 • Pakalpojumi KRC „Jaunķemeri” tiek sniegti rindas kārtībā un kvotu ietvaros
 • Informācija uzņemšanas nodaļā – +371 67733522, darbadienās no 8.30 līdz 15:30
 • E-pasts: [email protected]

Mājas aprūpe

Kūrorta Rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri” Jūrmalā un Engures novadā dzīvojošiem insulta pacientiem nodrošina iespējas bez maksas saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus mājās pie šādām diagnozēm:

 • I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums)
 • I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums)
 • I63 (Smadzeņu infarkts)
 • I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts)

! Ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc akūta notikuma.

Rehabilitāciju mājās atbilstoši izveidotajam rehabilitācijas plānam nodrošina ergoterapeits un fizioterapeits.

Nepieciešams:

 • nosūtījums (MK noteikumi Nr.265 94.pielikums/ veidlapa) no fizikālās
 • un rehabilitācijas medicīnas ārsta medicīniskās rehabilitācijas plāns

Ja pacients ir jau izrakstījies no stacionāra, tad ģimenes ārsts:

 • piesaka rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizīti (bez maksas)
 • tiek  izsniegts  nosūtījums medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai mājās un sastādīts rehabilitācijas plāns

Reģistrācija un pieteikšanās:

 • Pakalpojumi KRC „Jaunķemeri” tiek sniegti rindas kārtībā un kvotu ietvaros
 • Informācija uzņemšanas nodaļā – tālrunis 67733522, darbadienās no 8.30 līdz 15:30
 • E-pasts: [email protected]

Ambulatorā rehabilitācija pieaugušajiem

Ambulatorās rehabilitācijas ietvaros tiek nodrošināts:

 • Atpūtas telpa
 • Ārsta konsultācija un uzraudzība
 • Fizioterapijas tehnoloģijas
 • Ergoterapijas tehnoloģijas
 • Uztura speciālista konsultācijas
 • Audiologopēda konsultācija un nodarbības

Nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums!

Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirto kvotu apjomam!

Ar kārtību, kādā tiek veidots un administrēts valsts finansēto pakalpojumu reģistrs SIA "SANARE-JAUNĶEMERI", var iepazīties šeit.  

 

Ambulatorā rehabilitācija bērniem

Ambulatorās rehabilitācijas ietvaros tiek nodrošināts:

 • Atpūtas telpa
 • Ārsta konsultācija un uzraudzība
 • Fizioterapijas tehnoloģijas
 • Ergoterapijas tehnoloģijas
 • Uztura speciālista konsultācijas
 • Audiologopēda konsultācija un nodarbības
 • Masāžas
 • Fizikālās medicīnas tehnoloģijas

Nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums!

Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirto kvotu apjomam!

 

Reģistrācija un pieteikšanās:

 • Pakalpojumi KRC „Jaunķemeri” tiek sniegti rindas kārtībā un kvotu ietvaros
 • Informācija uzņemšanas nodaļā –  +371 67733522, darbadienās no 8.30 līdz 15:30
 • E-pasts: [email protected]