Valsts finansētie pakalpojumi

Valsts līdzfinansēti pakalpojumi

 

KRC „Jaunķemeri” piedāvā šādus valsts līdzfinansētus pakalpojumus:

Medicīniskā rehabilitācija personām ar pārslimotu laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju

(anamnēzē diagnoze “U07.1. - Covid-19, ja vīruss identificēts”)

Rehabilitācijas centrā Jaunķemeri ir iespējams saņemts valsts līdzfinansētu rehabilitāciju personām, kas pārcietušas Covid-19 vīrusu.

Pakalpojumam ir 3 paveidi, atkarībā no pacienta sūdzībām, komplikācijām un ārsta atzinuma. 

 

Nosūtītājs: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai ģimenes ārsts
Kritēriji: Minētos pakalpojumus ārstniecības iestāde sniedz tiem pacientiem, kuriem izpildās visi trīs kritēriji:
 •  1. pēc pārslimotas Covid-19 slimības radušies vai pasliktinājušies viegli, vienā funkcionēšanas līmenī (atbilstoši SFK) funkcionēšanas traucējumi, kas ierobežo personas darba spējas vai spējas veikt ikdienas aktivitātes, bet neietekmē personas pašaprūpi;
 • 2.  pacientam ir vismaz viens no sekojošiem simptomiem:
  • 2.1.     viegla elpošanas mazspējas pakāpe;
  • 2.2.     viegla līdz mērena kardiovaskulāra mazspēja;
  • 2.3.     neiroloģiski bojājumi;
  • 2.4.     muskuloskeletālie simptomi;
  • 2.5.     citas klīniskas izpausmes.
 • 3.  pacientam nav nepieciešama 24 stundu medicīniskā uzraudzība un skābekļa atbalsts.

Ilgums: ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 5x, ar FRMārsta nosūtījumu - 10x

Pakalpojums pieejams: bērniem un pieaugušajiem

Pacienta iemaksa: 0 EUR

Nosūtītājs: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
Kritēriji: Minētos pakalpojumus ārstniecības iestāde sniedz tiem pacientiem, kuriem izpildās visi pieci kritēriji:
 • 1. pēc pārslimotas Covid-19 slimības radušies vai pasliktinājušies pacientam ir vidēji smagi, kompleksi funkcionēšanas traucējumi vismaz divos funkcionēšanas veidos (atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijai), kas ierobežo personas darba spējas vai spējas veikt ikdienas aktivitātes, mobilitāti, bet būtiski neietekmē personas pašaprūpi;
 • 2. pacientam ir nepieciešams rehabilitācijas kurss multiprofesionālas rehabilitācijas komandas uzraudzībā;
 • 3. pacients ir spējīgs iesaistīties un ir motivēts vismaz 2 stundu intensīvai vai vidēji intensīvai terapijai;
 • 4. pacientam ir vismaz viens no sekojošiem simptomiem:
  • 4.1.      viegla /vidēja elpošanas mazspējas pakāpe;
  • 4.2.      viegla līdz mērena kardiovaskulāra mazspēja;
  • 4.3.      neiroloģiski bojājumi;
  • 4.4.      muskuloskeletālie simptomi;
  • 4.5.      citas klīniskas izpausmes.
 • 5. pacientam nav nepieciešama 24 stundu medicīniskā uzraudzība un var būt nepieciešams skābekļa atbalsts pie fiziskas slodzes.

Ilgums: atbilstoši rehabilitācijas plānam

Pakalpojums pieejams: bērniem un pieaugušajiem

Pacienta iemaksa: 7 EUR (izņemot no pacienta iemaksas atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas)

Nosūtītājs: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
Kritēriji: Minētos pakalpojumus ārstniecības iestāde sniedz pacientiem, ar funkcionēšanas traucējumiem, ja vienlaikus ir izpildīti šādi pacienta atlases kritēriji:
 • 1. personas medicīniskais stāvoklis ir stabils, bet ir nepieciešama 24 stundu ārstniecības personāla uzraudzība;
 • 2. pacients ir spējīgs iesaistīties un ir motivēts vismaz 2 stundu intensīvai vai vidēji intensīvai terapijai;
 • 3. pacientam ir nepieciešams rehabilitācijas kurss multiprofesionālas rehabilitācijas komandas uzraudzībā;
 • 4. ir pierādīts progress akūtā ārstniecības procesā vai ir citi pierādījumi gaidāmiem funkcionēšanas uzlabojumiem saprātīgā laika periodā rehabilitācijas rezultātā;
 • 5. ir skaidri definēti mērķi attiecīgajam ārstēšanas posmam;
 • 6. pacientam ir kompleksi funkcionēšanas traucējumi vismaz divos funkcionēšanas veidos (atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas sistēmai (SFK));
 • 7. ar vidēju/smagu elpošanas mazspēju (skābekļa saturācija pašaprūpes aktivitāšu laikā krītas zem 92%);
 • 8. ar mērenu/ smagu kardiovaskulāru mazspēju;
 • 9. ar neiroloģiskiem bojājumiem;
 • 10. ar muskuloskeletāliem simptomiem;
 • 11. ar citām klīniskām izpausmēm.

Ilgums: atbilstoši rehabilitācijas plānam

Pakalpojums pieejams: pieaugušajiem

Pacienta iemaksa: 5 EUR (izņemot no pacienta iemaksas atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas)

1) Pa tālruni +371 67733522; +371 28369340;
3) Piesakoties klātienē rehabilitācijas centrā Jaunķemeri, Kolkas ielā 20, Jūrmalā
Ar kārtību, kādā tiek veidots un administrēts valsts finansēto pakalpojumu reģistrs SIA "SANARE-JAUNĶEMERI", var iepazīties šeit.  

 

 

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi

Ar ģimenes ārsta nosūtījumu:

 • Kardiologa konsultācija
 • Endokrinologa konsultācija
 • Neirologa konsultācijas
 • Internista konsultācija
 • Dermatovenerologa konsultācija
 • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
 • Sirds - asinsrites funkcionālie izmeklējumi:
  • Elektrokardiogramma (EKG);
  • Velorgometrija;
  • Ehokardiogrāfija (EHO).
 • Laboratoriskie klīniskie un bioķīmiskie izmeklējumi

Bez ģimenes ārsta nosūtījuma tiešās pieejamības ārstu konsultācijas:

 • Endokrinologa konsultācija (cukura diabēta pacientiem)
 • Ginekologa/ dzemdību speciālista konsultācija 
 • Acu ārsta konsultācijas
Ārstu speciālistu pakalpojums Pacienta iemaksa 
EUR
Kardiologa konsultācija 4,00
Neirologa konsultācija 4,00
Endokrinologa konsultācija 4,00
Ginekologa/dzemdību speciālista konsultācija 4,00
Okulista konsultācija 4,00
Internista konsultācija 4,00
Dermatovenerologa konsultācija 4,00
Sirds-asinsrites funkcionālie izmeklējumi
EKG 2,00
Veloergometrija 4,00
Ehokardiogrāfija 4,00
Laboratoriskie izmeklējumi - bezmaksas  (Sadarbība ar NMS laboratoriju)

 

Valsts apmaksāto pakalpojumu ietvaros pacientam jāmaksā valsts noteiktā pacientu iemaksa, izņemot likumā noteiktās pacientu kategorijas.

No pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

Speciālistu pieņemšanas laiki

Reģistrācija un pieteikšanās:

 • Pakalpojumi KRC „Jaunķemeri” tiek sniegti rindas kārtībā un atbilstoši piešķirto kvotu apmēram.
 • Informācija KRC „Jaunķemeri” ambulatorajā klīnikā (tālr. 67733548, 26631659), www.jaunkemeri.lv
 • E-pasts: [email protected]

Rehabilitācijas dienas stacionārs pieaugušajiem

Dienas stacionārs nodrošina:

 • Atpūtas telpa
 • Ārsta konsultācija un uzraudzība
 • Fizioterapijas tehnoloģijas
 • Ergoterapijas tehnoloģijas
 • Uztura speciālista konsultācijas
 • Audiologopēda konsultācija un nodarbības

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums!

Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirto kvotu apjomam!

Ar kārtību, kādā tiek veidots un administrēts valsts finansēto pakalpojumu reģistrs SIA "SANARE-JAUNĶEMERI", var iepazīties šeit.  

 

Rehabilitācijas dienas stacionārs bērniem

 • Atpūtas telpa
 • Ārsta konsultācija un uzraudzība
 • Fizioterapijas tehnoloģijas
 • Ergoterapijas tehnoloģijas
 • Uztura speciālista konsultācijas
 • Audiologopēda konsultācija un nodarbības
 • Masāžas
 • Fizikālās medicīnas tehnoloģijas

Nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums!

Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirto kvotu apjomam!

Pacienta nodeva:

7.00 EUR dienā (no pacientu nodevas atbrīvotas trūcīgās personas, 1.grupas invalīdi, 2.grupas invalīdi (no 01.01.22.), ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, politiski represētas personas un bērni līdz 18 gadiem)

No pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

Reģistrācija un pieteikšanās:

 • Pakalpojumi KRC „Jaunķemeri” tiek sniegti rindas kārtībā un kvotu ietvaros
 • Informācija uzņemšanas nodaļā – +371 67733522, darbadienās no 8.30 līdz 15:30
 • E-pasts: [email protected]

Mājas aprūpe

Kūrorta Rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri” Jūrmalā un Engures novadā dzīvojošiem insulta pacientiem nodrošina iespējas bez maksas saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus mājās pie šādām diagnozēm:

 • I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums)
 • I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums)
 • I63 (Smadzeņu infarkts)
 • I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts)

! Ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc akūta notikuma.

Rehabilitāciju mājās atbilstoši izveidotajam rehabilitācijas plānam nodrošina ergoterapeits un fizioterapeits.

Nepieciešams:

 • nosūtījums (MK noteikumi Nr.265 94.pielikums/ veidlapa) no fizikālās
 • un rehabilitācijas medicīnas ārsta medicīniskās rehabilitācijas plāns

Ja pacients ir jau izrakstījies no stacionāra, tad ģimenes ārsts:

 • piesaka rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizīti (bez maksas)
 • tiek  izsniegts  nosūtījums medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai mājās un sastādīts rehabilitācijas plāns

Reģistrācija un pieteikšanās:

 • Pakalpojumi KRC „Jaunķemeri” tiek sniegti rindas kārtībā un kvotu ietvaros
 • Informācija uzņemšanas nodaļā – tālrunis 67733522, darbadienās no 8.30 līdz 15:30
 • E-pasts: [email protected]

Ambulatorā rehabilitācija pieaugušajiem

Ambulatorās rehabilitācijas ietvaros tiek nodrošināts:

 • Atpūtas telpa
 • Ārsta konsultācija un uzraudzība
 • Fizioterapijas tehnoloģijas
 • Ergoterapijas tehnoloģijas
 • Uztura speciālista konsultācijas
 • Audiologopēda konsultācija un nodarbības

Nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums!

Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirto kvotu apjomam!

Ar kārtību, kādā tiek veidots un administrēts valsts finansēto pakalpojumu reģistrs SIA "SANARE-JAUNĶEMERI", var iepazīties šeit.  

 

Ambulatorā rehabilitācija bērniem

Ambulatorās rehabilitācijas ietvaros tiek nodrošināts:

 • Atpūtas telpa
 • Ārsta konsultācija un uzraudzība
 • Fizioterapijas tehnoloģijas
 • Ergoterapijas tehnoloģijas
 • Uztura speciālista konsultācijas
 • Audiologopēda konsultācija un nodarbības
 • Masāžas
 • Fizikālās medicīnas tehnoloģijas

Nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums!

Pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirto kvotu apjomam!

 

Reģistrācija un pieteikšanās:

 • Pakalpojumi KRC „Jaunķemeri” tiek sniegti rindas kārtībā un kvotu ietvaros
 • Informācija uzņemšanas nodaļā –  +371 67733522, darbadienās no 8.30 līdz 15:30
 • E-pasts: [email protected]