Zane Liepiņa

Ergoterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, bakalaura grāds ergoterapijā
Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Apmācīttiesīga ārstniecības persona
Sociālā Darba un Sociālās Pedagoģijas augstskola “Attīstība”, sociālā darbinieka/ sociālā pedagoga kvalifikācija

Asociācijas

Latvijas Ergoterapeitu Asociācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, docētāja

Pakalpojumi

  • Ergoterapijas tehnoloģijas un novērtēšana
  •  Rokas terapija
  • Veselības veicināšana
  • Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums
  • Vides novērtēšana un pielāgošana pacientiem ar neiroloģiskiem stāvokļiem, onkoloģiskiem pacientiem, reimatoloģiskiem pacientiem,  pacientiem pēc locītavu endoprotezēšanas, Parkinsona slimības pacientiem u.c.