Mūzikas terapija

Mūzikas terapija - rehabilitācijas metode

Mūzikas terapijas cenas skatiet šeit

Kas ir mūzikas terapija?

Mūzikas terapija ir Latvijā apstiprināta medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģija, kuras ietvaros pacienti daudzveidīgu garīgās un fiziskās veselības problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā izmanto mūziku un tās izteiksmes līdzekļus, lai uzlabotu psihoemocionālo stāvokli, kognitīvo, sociālo, komunikatīvo un/vai fizisko funkcionēšanu.

Kāda ir mūzikas terapijas nodarbība?

Mūzikas terapija var tikt organizēta gan kā vienreizēja sesija (individuāli vai grupā), gan kā terapeitisks process vairāku sesiju garumā. Vienas individuālās sesijas ilgums, atkarībā no pacienta spējām un mērķiem, ir 30-60 minūtes, grupas nodarbība 60-90 minūtes.

Kas var apmeklēt mūzikas terapiju?

 • ikviens, kurš vēlas sabalansēt savu garīgo un iekšējo stāvokli;
   
 • pacienti ar hroniskām sāpēm, nodrošinot relaksācijas pieredzi un sniedzot iemaņas pašregulācijas aktivitātēm, ko pacients var īstenot patstāvīgi un arī profilaktiski;
   
 • pacienti ar izdegšanas sindromu un pārslodzi darbā, sniedzot iespēju pārslēgties uz cita veida aktivitāti, sniedzot vietu spontānai izpausmei un jaunu prasmju apgūšanai, arī relaksācijas un mūzikas iztēles pieredzei, kas sekmē psihoemocionālu un fizisku atjaunotni;
   
 • pacienti ar neiroloģiskam problēmām, sekmējot runas un motorikas attīstību, attīstot acu un roku koordināciju, sekmējot atveseļošanās motivāciju;
   
 • pacienti ar onkoloģiskām saslimšanām, sekmējot psiholoģisko labizjūtu, uzlabojot emocionālo un sociālo funkcionēšanu, mazinot ārstēšanas blaknes (nelabumu, sāpes, izmaiņas kognitīvajā funkcionēšanā), mazinot trauksmi, palīdzot emocionāli pārstrādāt slimības pieredzi.
   

Kā notiek mūzikas terapijas nodarbība?

Aktīvā mūzikas terapija, kuras laikā pacients muzicē un dzied pats un/vai kopā ar mūzikas terapeitu. Lai īstenotu šo mūzikas terapijas veidu, nepieciešams zināms vienkārši spēlējamu, bet skanīgu mūzikas instrumentu daudzums;

Receptīvā jeb pasīvā mūzikas terapija, kuras laikā pacients klausās terapeita piemeklētu mūziku, un mūzikas klausīšanās var būt apvienota ar iztēles, relaksācijas, problēmrisināšanas uzdevumu.

Kas jāzina par mūzikas terapiju?

Mūzikas terapeits strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.