Audiologopēdija

Audiologopēda nodarbība

Audiologopēda pakalpojumu cenas skatiet šeit

Kas ir audiologopēdija?

Audiologopēdija ir nozare par valodas traucējumiem, to izcelsmes cēloņiem, veidiem, to novēršanu. Savukārt ar jēdzienu “valodas traucējumi” saprot pilnīgu vai daļēju nespēju cilvēkam sazināties runas vai rakstu valodas veidā.
Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas veic pacientu komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, terapiju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādu etioloģiju izraisīti runas, valodas (mutvārdu un rakstu valodas), balss, dzirdes un rīšanas traucējumi.

Kas var apmeklēt audiologopēda nodarbības un kāda ir tās iedarbība?

Pieaugušie

Konsultācijas un nodarbības pieaugušajiem dažādu neiroloģisku saslimšanu un galvas smadzeņu traumu 
gadījumos:

 • Valodas traucējumu diagnostika;
 • Miofunkcionālā terapija (mīmikas muskulatūras un artikulācijas aparāta vingrinājumi);
 • Ekspresīvās runas iemaņu veidošana;
 • Komunikatīvās funkcijas veidošana, uzlabošana;
 • Lasīšanas, rakstīšanas, aritmētisko iemaņu veidošana, koriģēšana;
 • Rīšanas traucējumu novēršana;
 • Piederīgo izglītošana.

Bērni

Konsultācijas un nodarbības bērniem ar dažādām valodas attīstības problēmām, piemēram:

 • Nepareizu skaņu izrunu, skaņu izlaišanu vai aizstāšanu;
 • Neprecīzu un nepietiekamu vārdu krājumu;
 • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem;
 • Disgramatismu (nesaskaņo teikuma priekšmetu ar izteicēju, nepareizi lieto locījumus, laikus, nepareiza vārdu secība teikumā);
 • Traucētu valodas sapratni – bērns neizprot teikto, izlasīto bez papildus paskaidrojumiem.

Kā notiek nodarbība?

Audioogopēds strādā ar katru klientu/pacientu individuāli vai grupā visās vecuma grupās. Nodarbības ilgums 
atkarīgs no katra gadījuma individuāli. Notiek arī konsultācijas un apmācība vecākiem.

Kas nepieciešams uz nodarbību?

Ērts apģērbs, brilles, ja pacients tādas izmanto.

Attēls
Audiologopēdija Jaunķemeros