Ergoterapija

Ergoterapija rehabilitācijas centrā Jaunķemeri

Ergoterapijas pakalpojumu cenas skatiet šeit

Kas ir ergoterapija?

Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos. Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem. Vairākumā gadījumu ergoterapeits sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem - strādā multiprofesionālā komandā.

Kāds ir ergoterapijas galvenais uzdevums?

Ergoterapeita  galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs. Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kuras ir nozīmīgas un svarīgas pacientam – to mērķis ir kavēt slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicināt indivīda neatkarību ikdienas darbībās. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus. Ergoterapeiti apmāca pacientus lietot tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs, pielāgo tos, izgatavo rokas ortozes no speciāliem materiāliem.

 

Kas var apmeklēt ergoterapeitu?

Pie ergoterapeita var vērsties personas ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību. Pie ergoterapeita var vērsties arī praktiski veselas personas, kas vēlas saņemt konsultāciju par ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.

Kā notiek ergoterapeita konsultācija un nodarbība?

Uzsākot darbu ar pacientu,  ergoterapeits  novērtē personas spēju veikt ikdienas nodarbes, novērtējot personas spējas, ierobežojumus un resursus. Ergoterapeits izmanto dažādus standartizētus novērtējumus, lai objektīvi noteiktu personas funkcionēšanas ierobežojumus vai resursus. Piemēram, ergoterapeits novērtēs personas rokas funkciju – satvērienu, kustību apjomu, objektu manipulāciju plaukstā, sensoro funkciju, izziņas – uztveres funkciju – atmiņu, koncentrēšanās spējas u.c. Ergoterapeits novērtē arī fizisko vidi, tehniskos palīglīdzekļus. Saskaņā ar novērtēšanas rezultātiem, ergoterapeits sastādīs terapijas plānu, ko realizēs sadarbībā ar pacientu, tuviniekiem un citiem rehabilitācijas komandas locekļiem. 

Kas jāzina par ergoterapiju?

Ergoterapeits  strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar senioriem.

Kas nepieciešams uz konsultāciju vai nodarbību?

Ērts apģērbs un tehniskie palīglīdzekļi, ja pacients tādus izmanto.

Attēls
Ergoterapijas nodarbība Jaunķemeros