Psihoterapija

Psihoterapija Jaunķemeros

Psihologa pakalpojumu cenas skatiet šeit

Kas ir psihologs?

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē, speciālists ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, domāšanas veidu, uzvedību un attiecībām ar citiem cilvēkiem.

Psihologs palīdz cilvēkam izprast sevi, risināt saskarsmes problēmas, efektīvāk izmantot savas iespējas, meklējot individuālu pieeju katram klientam un viņa problēmai, kā arī strādā ar emocionālas traumas guvušiem cilvēkiem. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Kādos gadījumos ir nepieciešama psihologa palīdzība?

Psiholoģiskā palīdzība tiek sniegta garīgo, emocionālo, uzvedības traucējumu un citu psiholoģisko problēmu gadījumā.

Kā palīdz psihologs?

Psihologs sniedz pacientiem individuālās konsultācijas, ka arī strādā ar grupām.
Strādājot ar pacientiem psihologs:

  • Uzklausa un sniedz emocionālo atbalstu
  • Cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes
  • Palīdz atrast sevi un resursus sevī
  • Palīdz risināt un pieņemt sarežģītus lēmumus
  • Ievēro konfidencialitātes principu, izņemot gadījumus, ja pacients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību

Kā palīdz psihologs?

Psihologs sniedz pacientiem individuālās konsultācijas, ka arī strādā ar grupām.